На текст препоруке за пријем сепаратистичке НАТО творевине, у Савету Европе, о чему ће сутра посланици Парламентарне скупштине ове институције расправљати и гласати, поднето је 15 амандмана. Осим што се у њима тражило брисање појединих ставова, захтевало се да се чак и цео текст појединих чланова обрише или потпуно промени, посебно у деловима када се терористичка творевина хвали за напредак у области поштовања владавина права, демократије, а нарочито за права мањина. Управо овакве амандмане подносили су српски представници у Савету Европе. Осим њих, своје поднеске доставили су и представници других земаља. И једни и други сложни су у једном делу, у ком се тражи да и пре учлањења терористичке творевине, оно формира Заједницу српских општина. Данас је уједно у Стразбуру усвојен нацрт мишљења Комитета за политичка питања и демократију о пријави терористичке творевине за чланство од стране Комитета Парламентарне скупштине Савета Европе за правна питања и људска права.

Данас је почело пролећно заседање Парламентарне скупштине Савета Европе које ће трајати до 19. априла. На дневном реду за сутра је захтев терористичке власти на нашој окупираној територији, за пријем у ову међународну организацију, о ком ће посланици СЕ расправљати и гласати.

Уочи заседања посланика, на сајту ПС СЕ, објављена је финална верзија текста о терористичкој НАТО творевини, о ком ће се сутра разговарати. Састоји се од 20 чланова, од којих поједини садрже више ставова.

Уједно, доступни су амандмани који су пристизали на сачињен текст. Први је поднет за 3. члан од стране српске делегације и двоје представника Босне и Херцеговине.

Они су тражили да се члан потпуно обрише из Нацрта. Шта у њему пише?

“Скупштина признаје напредак који је “Косово” постигло у области људских права, демократије и владавине права и похваљује напредак који је направила садашња влада, укључујуц́и у погледу борбе против корупције и грађанског партнерства за истополне парове“.

Следећи предлог за измену постављен је код члана 5, такође од стране исте делегације. Они су тражили потпуну измену текста који гласи.

„Скупштина сматра да аспирације “Косова” да се придружи Савету Европе треба да наиђу на позитиван одговор. Чланство би довело до јачања стандарда људских права обезбеђивањем приступа Европском суду за људска права свима који су под јурисдикцијом “Косова”. То би такође омогућило Савету Европе да има већи надзор над домаћим дешавањима и да употреби све инструменте који су му на располагању да допринесе консолидацији демократије и владавине права. Штавише, чланство у Савету Европе представљало би прекретницу у процесу европских интеграција “Косова”“.

Овај текст, гласи у амандману српске делегације и двоје представника Босне и Херцеговине, треба да се замени следећим:

„Скупштина сматра да тежње “Косова” да се придружи Савету Европе не би требало да наиђу на позитиван одговор. Чланство би довело до даљег прогона и некажњивости, јер многи посебно етнички мотивисани злочини остају некажњени. То би такође омогућило Савету Европе да има већи надзор над домаћим дешавањима и да примени све инструменте који су му на располагању да допринесе консолидацији демократије и владавини права. Однос “Косова” са Европском унијом у великој мери зависи од испуњавања кључних одредби Споразума о стабилизацији и придруживању, посебно оних које се односе на дијалог Београда и Приштине и нормализацију односа Београда и Приштине“.

Иста делегација измену је затражила и у следећем члану, у ком се наводи да би чланство представљало кулминацију дијалога који се развијао у периоду од две деценије, али да га, наводи се, ни на који начин не би требало посматрати као крај процеса.

„Напротив, чланство би требало да катализује замах за “Косово” да настави да остварује напредак у јачању људских права, демократије и владавине права и да се бави отвореним изазовима и питањима која изазивају забринутост“, наведено је у нацрту.

Представници Србије и Босне и Херцеговине сматрају да је заправо потпуно супротно, и тражи да у овом члану заправо стоји:

„Потенцијално чланство “Косова” у Савету Европе представљало би кулминацију кршења основних правила и принципа међународног права, укључујући, али не ограничавајући се на кршење Повеље Уједињених нација. Чланство у Савету Европе би се разумело као негација свих тих принципа“.

За члан 11 измену је поред српске делегације и двоје чланова из БиХ, затражило и седам представника у СЕ из Италије и један из Мађарске.

У делу овог члана наводи се да Скупштина СЕ сматра да би формирање ЗСО био важан корак и начин да се унапреди демократско учешће и оснаживање Срба на “Косову” и да би се тиме обезбедила заштита њихових права.

Уједно стоји да би формирање тог тела требало да буде укључено у наредно разматрање захтева “Косова” када оно дође до Комитета министара као пост-приступна обавеза за “Косово”.

Прва делегација која је затражила измену, српска и двоје босанских, навела је у амандману да би овај текст требало да гласи:

„Скупштина сматра да је оснивање Заједнице општина са српском већином предуслов за наставак процеса разматрања апликације “Косова” за чланство у Савету Европе“.

Делегација од седам Италијана и један Мађар, били су опширнији:

„Скупштина сматра да је оснивање Заједнице општина са српском већином неопходан корак ка нормализацији односа Приштине и Београда, међународна обавеза преузета у оквиру дијалога уз подршку ЕУ, а пре свега начин да се унапреди демократско учешће и оснаживање косовских Срба и обезбеђивање заштите њихових права. Скупштина, стога, очекује да ће Влада “Косова” предузети значајне и опипљиве кораке у циљу што скоријег оснивања ЗСО. Скупштина сматра да би оснивање Асоцијације требало да буде истакнуто у будућем разматрању захтева “Косова” за приступање Савету Европе од стране Комитета министара“.

У једном од амандмана српске делегација и двоје из босанске, уједно траже да се убаци текст: „Потенцијална ратификација или примена одредаба неког од договора је без прејудицирања међународно-правног статуса Косова и Метохије, као територије по међународном управом и као дела Републике Србије“.

Промене, али од стране међународних делегација у СЕ, траже се и у члану 15, где се наводи да Скупштина СЕ такође препоручује да “Косово” потпише и ратификује конвенције и делимичне споразуме Савета Европе.

Представници из Аустрије, Велике Британије, Немачке, Норвешке, Холандије, траже велику измену, односно да Скупштина у овом члану од “Косова” захтева: измену састава Тужилачког савета “Косова”, нови нацрт закона о експропријацији, политичари да не критикују рад правосудних органа, смање, како сматрају, прекомерно коришћење предоптужнице и истражног притвора у неоправдано дугим интервалима, затим и двојезичност која је загарантована уставом.

„Скупштина позива “Косово” да: – у потпуности учествује у Комитету експерата Савета Европе за процену мера против прања новца и финансирања тероризма (МОНЕYВАЛ) и да након тога спроведе препоруке без одлагања; измени састав Тужилачког савета “Косова” (КЗК) у складу са препорукама Европске комисије за демократију кроз закон (Венецијанска комисија) у свом мишљењу ЦДЛ-АД(2023) 043 усвојеном 15-16. децембра 2023. године; упути нови закон о екрспропријацији Венецијанској комисији на мишљење; осигура да постоји самоуздржаност политичара, који би требало да се уздрже од критиковања одлука правосуђа; побољша поштовање административних процедура, посебно за експропријацију и јавна именовања и размотри увођење поступка управне жалбе; покрене процедуралне реформе за решавање прекомерне дужине судских поступака и размотри стварање посебног правног лека за предуго трајање поступака; смањи прекомерно коришћење предоптужнице и истражног притвора у неоправдано дугим временским периодима и без оправданих разлога; промовише употребу полицијских техника деескалације, посебно од стране полиције распоређене на северу “Косова”; побољша језичку обуку и образовање како би се испунили уставни услови за двојезичност у стварној пракси, посебно у полицији и правосудном систему; подстиче свест полицијских службеника, тужилаца и судија о злочинима из мржње и ојача њихову способност да се са сензитивношћу третирају жртве таквих злочина; побољша одговор ових актера у правосудном систему по питању насиља у породици“.

Један од амандмана тицао се позива за побољшање права невећинским заједницама, али и ЛГБТ заједници.

Српска делегација и чланови босанксе уложили су амандман и на 17. члан о препорукама Скупштине Савета Европе Комитету министара да „позове“ “Косово” да постане члан „са именом Косово“.

„Скупштина стога препоручује Комитету министара да одложи одлуку о захтеву за чланство док Савет безбедности Уједињених нација коначно не утврди или одобри статус Косова и Метохије“, гласи овај амандман.

За исти члан измену је поред српска делегације, затражило и седам представника у СЕ из Италије и један из Мађарске.

Они траже да Комитет министара „позове“ “Косово” да постане члан – „чим буду спроведени сви чланови Бриселског и Охридског споразума, укључујући и оснивање Заједнице општина са српском већином“.

Стижу амандмани и на члан 18. у којем стоји:

„Подржавајући чланство “Косова” у Савету Европе, Скупштина је свесна околности без преседана у вези са овом апликацијом, пошто један број држава чланица Савета Европе не признаје “Косово” као државу. Дипломатија, дијалог и компромис су неопходни како би се осигурало да будући пријем “Косова” не створи пукотину у јединству држава чланица Савета Европе, чиме се поткопава дух самита у Рејкјавику“.

Српска делегација и двоје чланова Босанске траже измену на следећи начин:

„Скупштина је свесна околности без преседана ове апликације, пошто један број држава чланица Савета Европе не признаје “Косово” као државу. Дипломатија, дијалог и компромис су неопходни како би се осигурало да будући пријем “Косова” не створи лом у јединству држава чланица Савета Европе, чиме се поткопава дух Самита у Рејкјавику, стога, Скупштина позива Комитет министара да обезбеди да “Косово” делује у складу са Споразумом о регионалном представљању и сарадњи постигнутом 24. фебруара 2012. године у оквиру дијалога који је омогућила Европска унија и у потпуности спроводи друге споразуме постигнуте у оквиру дијалога“.

Иста делегација тражила је брисање става у члану 18 у којем се наводи да се позива Комитет министара да „осигура да чланство “Косова” у Савету Европе не прејудицира ставове појединих држава чланоца у погледу државности “Косова”“.

Уједно траже брисање ставова који обавезују чланице Савета Европе да поштују одлуку Комитета министара о чланству “Косова” и сарађују у њеном спровођењу, те да прекину „статусно неутралну политику“ када “Косово” буде примљено.

Комитет ПССЕ усвојио нацрт мишљења о апликацији “Косова” за чланство у Савету Европе

Данас је уједно Нацрт мишљења Комитета за политичка питања и демократију о пријави “Косова” за чланство у Савету Европе (СЕ) усвојен од стране Комитета Парламентарне скупштине Савета Европе за правна питања и људска права.

Овај комитет је једногласно усвојио нацрт мишљења, преноси Данас.

„“Наш комитет је једногласно подржао нацрт мишљења у корист чланства и предложио неколико амандмана како би се решила кључна питања на “Косову”“, наводи се у изјави Комитета на друштвеној мрежи X.

Извор: КоССев


Косово и Метохија су Срце и Душе Србије!

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *